Grundtrygghetscentralen har tagit i bruk elektroniska tjänsten eHälsan

Grundtrygghetscentralen har tagit i bruk elektroniska tjänster (eHälsan). Lovisa hälsocentral tar i bruk elektroniska tjänster. Genom att utveckla tjänsterna strävar vi till att underlätta patientens  uträttande av ärenden,  samt växelverkan mellan patient och personal i vården...