Byggnadstillsynen i Lovisa stad kör tillfälligt på halv maskin

Ledande byggnadsinspektör Rolf Skogberg blir på semester fr.o.m. 27.6.2016 och går därefter i pension. Bygglovsinspektör Marjaterttu Mäntynen övergår 27.6.2016 i andra arbetsuppgifter. Vi går in för att besätta tjänsterna så fort som möjligt. Du kan helt normalt beställa förrättningar..